Trudna miłość. Jak pokonać kryzys?

2008 Edizione in lingua polacca del libro “Amori Difficili"


Pubblicato il 26/06/2009

Dlaczego zbudowanie stałych i silnych związków uczuciowych wydaje się dzisiaj bardzo trudne czy wręcz niemożliwea Jakie są przyczyny kryzysu panującego w relacjach międzyludzkicha